Ślub z cudzoziemcem

Coraz więcej małżeństw w Polsce zawieranych jest z osobami innej narodowości (ok. 10 tysięcy rocznie). Liczba ta będzie z pewnością rosnąć – coraz więcej podróżujemy, wyjeżdżamy na stypendia, czy po prostu decydujemy się na życie w innym kraju.

śub z cudzoziemcem

Co więc należy zrobić, aby wziąć ślub z cudzoziemcem?

Cudzoziemiec potrzebuje następujących dokumentów:

 • paszport (a także do wglądu karta pobytu)
 • dokument stwierdzający możliwość zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z prawem kraju
  z którego pochodzi cudzoziemiec.
  Jeśli kraj, z którego pochodzi nie wydaje takich wniosków, należy wystąpić o niego do sądu rejonowego (sąd wyda go na prośbę cudzoziemca)
 • skrócony odpis aktu urodzenia z tłumaczeniem na język polski
 • dowód zameldowania na terenie Polski
 • jeśli jest rozwodnikiem lub wdowcem – wyrok rozwodowy sądu bądź
  akt zgonu małżonka przetłumaczony na język polski.

Polak potrzebuje tych samych dokumentów, co w przypadku zwykłego ślubu:

 • panna i kawaler: dowód osobisty
 • skrócony akt urodzenia
 • rozwodnicy: dowód osobisty, skrócony odpis aktu małżeństwa,
  odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód
 • wdowcy: dowód osobisty, skrócone akty urodzenia, odpis aktu zgonu małżonka.

Najpóźniej 31 dni przed ślubem narzeczeni powinni udać się do USC z wyżej wymienionymi dokumentami. W urzędzie sporządza się dokument zaświadczający o o braku okoliczności, które wykluczałyby zawarcie związku małżeńskiego. Zostaje on w USC jeśli tam ma odbyć się ceremonia, bądź jest wydawany na potrzeby ślubu konkordatowego.

W urzędzie stanu cywilnego wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego (chyba, że cudzoziemiec mówi dobrze po polski)

Do ślubu kościelnego cudzoziemiec będzie potrzebował:

 • zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego o braku okoliczności które wykluczałyby zawarcie związku małżeńskiego
 • zaświadczenie o przyjęciu chrztu i bierzmowania (zapytajcie księdza,
  czy może być po łacinie, to nie będzie trzeba tłumaczyć).

Należy także ustalić kwestię w jakim języku odbędzie się ślub z cudzoziemcem, czy będzie potrzebny tłumacz (a może ksiądz zna języki), w jakim języku będzie przysięga itp.

Jeśli narzeczeni są innego wyznania, dochodzą do tego formalności takie,
jak przy ślubie międzywyznaniowym.

W polskim prawie ślub z Polakiem nie gwarantuje cudzoziemcowi ani prawa pobytu, ani pozwolenia na pracę. O kolejne dokumenty powinno ubiegać się
w urzędzie wojewódzkim. Na początek kartę pobytu odnawia się co roku,
a małżonkowie muszą przychodzić na przesłuchania, które mają na celu wykluczenie fikcyjności małżeństwa. Jest to raczej droga przez biurokratyczny gąszcz, ale dla ukochanej osoby warto podjąć się tego wysiłku.

Tekst: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *