Ślub cywilny – Dokumenty

Ślub cywilny jest formą zawarcia związku małżeńskiego z punktu widzenia prawa. Od tego momentu nasze małżeństwo będzie uznawane przez wszystkie organy prawne i administracyjne.

ślub cywilny

Ślub cywilny – rejonizacja

Przy zawieraniu ślubu cywilnego nie obowiązuje rejonizacja – tzn.
nie musimy zawierać ślubu w miejscu naszego zameldowania – możemy dowolnie wybrać Urząd Stanu Cywilnego, w którym chcemy zawrzeć związek małżeński.

Aby ustalić datę ślubu cywilnego, należy wybrać się do Urzędu stanu cywilnego co najmniej jeden miesiąc i jeden dzień przed planowaną uroczystością (planując ślub w obleganych miesiącach, warto to jednak zrobić o wiele wcześniej). Podczas tej wizyty należy:

 • podpisać zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego (sporządzane na miejscu) – stąd też musicie być oboje obecni
 • uiścić odpowiednie opłaty
 • zdecydować, jakie nazwisko będziemy nosić po ślubie

W dni ślubu wystarczy stawić się ok. 30 minut przed rozpoczęciem ceremonii. Sama ceremonia jest dużo krótsza niż w przypadku ślubu kościelnego – trwa zazwyczaj 15-20 minut.

Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu cywilnego:

 • panna i kawaler: dowód osobisty
 • skrócone akty urodzenia
 • rozwodnicy: dowód osobisty, skrócony odpis aktu małżeństwa, odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód
 • wdowcy: dowód osobisty, skrócone akty urodzenia, odpis aktu zgonu małżonka
 • cudzoziemcy: paszport, akt urodzenia z tłumaczeniem na język polski, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wydane przez właściwy organ (odpowiednik naszego USC w kraju cudzoziemca lub ambasada).

Obcokrajowiec musi mieć ważny paszport i poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy na terenie RP. Ponadto składa takie dokumenty jak obywatel Polski. Wyrok rozwodowy sądu zagranicznego musi być uznany przez sąd polski. Do każdego dokumentu w języku obcym trzeba załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:

(ceny opłat mogą nieznacznie różnić się w rożnych miejscowościach)

 • opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
 • opłata za każdy przedstawiony odpis skrócony (np. odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, odpis aktu zgonu współmałżonka) – 22 zł
 • opłata za zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przez obywateli Polski poza granicami kraju – 38 zł
 • opłata za decyzję przyspieszenia miesięcznego terminu oczekiwania
  na zawarcie małżeństwa – 39 zł

Ograniczenia wiekowe:

Małżeństwo mogą zawrzeć osoby które ukończyły 18 lat, sąd warunkowo może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Świadkowie:

Świadkowie ślubu cywilnego muszą być pełnoletni, mieć przy sobie dowody osobiste i mówić po polsku (jeżeli nie mówią, konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego). Mogą być tej samej płci.

Ślub poza USC:

Ślub poza Urzędem stanu cywilnego może odbyć się w domu (inwalidzi), szpitalu (osoby ciężko chore), w więzieniu. Do zawarcia ślubu potrzebne są takie same dokumenty jak w USC, ponadto potrzebna jest zgoda naczelnika więzienia bądź zaświadczenia lekarskie.

Osoby, które bez podawania żadnej z tych przyczyn chciałyby urządzić ceremonię ślubną poza USC muszą postarać się o zgodę u kierownika.

Przeczytaj więcej o ślubie w plenerze

Muszą jednak liczyć się z decyzją odmowną. W polskim prawie nie ma zakazu urządzania ślubów poza lokalem Urzędu, ale nie ma także nakazu przystawania na taką prośbę. Wszystko zależy od dobrej woli kierownika. Jeśli jednak nie wyda on zgody, pozostaje poszukiwanie innego Urzędu. Należy jednak pamiętać, że miejsce ślubu musi znajdować się na terenie działania danego Urzędu.

Urząd Stanu Cywilnego
21-500 Biała Podlaska
ul. Janowska 27

Tekst: redakcja

6 myśli nt. „Ślub cywilny – Dokumenty

 1. Czy jest możliwość przesłania odpisu aktu urodzenia na adres domowy w Polsce w celu aktu urodzenia dziecka obecnie przebywam za granicą dziękuję życzę miłego dnia

 2. Można przesłać wniosek do urzędu z prośbą o wysłanie odpisu. Urząd nie wysyła aktów za granice Polski. Konieczne jest podanie celu w jakim ma być wydany odpis. Najprostszym sposobem byłoby poproszenie osoby spokrewnionej (rodzice, rodzeństwo) o udanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu urodzenia dziecka. Osoba taka może wnioskować o wydanie i odebranie odpisu. Można też wnioskować o udostępnienie odpisu urzędom w całym kraju. Urząd na sporządzenie odpisu ma 10 dni roboczych. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do USC.

 3. Witam wzięłam ślub w Angli z obcokrajowcem pochodzenia Greckiego jak wyglada zmiana nazwiska wszędzie tu posługuje sie jego ale dowód tożsamości stracił ważności , wiec chciałabym wyrobić nowy dowód na nowe nazwisko jak to wszystko wyglada jakie potrzebuje papiery zeby złożyć wniosek w urzędzie . Dziekuje

  • Witamy, trzeba przetłumaczyć akt zawarcia związku małżeńskiego na język polski (tłumacz przysięgły) i złożyć w USC wniosek o rejestrację ślubu czyli wpisanie do księgi wieczystej. Rejestracji można dokonać: osobiście, drogą pocztową, a także za pośrednictwem najbliższej rodziny albo innej osoby upoważnionej. Jeżeli rejestracji ma dokonać członek najbliższej rodziny, to nie musi posiadać naszego pełnomocnictwa. W sytuacji, gdy rejestracji dokonuje dalszy krewny lub znajomy, musi mieć pełnomocnictwo. Małżeństwo można również zarejestrować za pośrednictwem konsulatu. Takie rozwiązanie jest jednak bardziej kosztowne i czasochłonne niż bezpośrednia rejestracja. Następnie składamy wniosek. Wypełniając wniosek o zmianę nazwiska zamieszczamy w nim adnotację mówiącą o tym, że zmiana ta spowodowana jest zmianą stanu cywilnego. Powinniśmy też załączyć dwa aktualne zdjęcia oraz mieć ze sobą odpis aktu małżeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *