Ślub kościelny – Dokumenty

Ślub kościelny, piękna i niezwykle wzruszająca uroczystość nie jest uznawana przez polskie prawo. Aby wydarzenie to miało moc prawną, należy wziąć ślub konkordatowy, bądź cywilny. Dla Katolików on ceremonią pojednania się dwojga ludzi przed obliczem Boga. Zwyczajowo ceremonia zaślubin odbywa się w parafii Panny Młodej lub Pana Młodego – jednak na zasadzie „licencji” wydanej przez proboszcza, może się odbyć w dowolnej, wybranej przez Młodych parafii.

Ślub kościelny – niezbędne dokumenty:

  • Dowody osobiste.
  • Metryki chrztu – nie starsze niż 3-miesięczne.
  • Zaświadczenia o bierzmowaniu.
  • Świadectwa nauki religii (zależy od parafii).
  • Potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej.

Ślub konkordatowy – dokumenty

6 miesięcy przed wybraną datą ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty ślubu.

3 miesiące przed ustaloną datą ślubu w kancelarii parafialnej spisuje się protokół przedślubny.

Do spisania protokołu z dokumentów potrzebne będą cztery pierwsze pozycje. Po spisaniu protokołu przez 2 tygodnie w parafiach młodych głoszone są zapowiedzi. Młodzi przystępują po raz pierwszy do spowiedzi.

Planujesz ślub kościelny za granicą? Przeczytaj więcej na ten temat.

Nauki przedmałżeńskie

  • Trwają 10 tygodni tak więc dowiedzcie się, kiedy się zaczynają.
  • Spotkania w poradni rodzinnej – mogą trwać nawet 6 tygodni.
  • Tydzień przed wybraną datą ślubu należy spisać akt ślubu.

W tym celu powinniście stawić się z kompletem dokumentów (bez zaświadczenia o spowiedzi) w kancelarii parafialnej.

Do spisania aktu ślubu zgłaszają się również dwaj świadkowie z dowodami osobistymi. Jeżeli świadkowie nie mogą się stawić wystarczy podać ich imiona, nazwiska, wiek oraz adresy.

1 dzień przed ślubem po raz drugi powinniście przystąpić do sakramentu spowiedzi. Zawierając małżeństwo z osobą innego wyznania, ale ochrzczoną, o zgodę prosi się biskupa diecezji, na terenie której mieszka ta osoba. Prośbę składa się za pośrednictwem parafii, w której odbędzie się ślub (o zgodę występuje proboszcz).

Na ślub z osobą nieochrzczoną potrzebna jest dyspensa, którą może wydać biskup. O dyspensę występuje wikariusz w imieniu proboszcza parafii. Świadkami mogą być osoby tej samej płci.

ślub kościelny

Tekst: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *