Parafie w Białej Podlaskiej

Parafie w Białej Podlaskiej, gdzie załatwisz formalności związane ze ślubem.

Parafia Chrystusa Miłosiernego

Parafie w Białej Podlaskiej

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 53/55
21-500 Biała Podlaska
www.sanktuariumbiala.pl
parafia.sanktuarium@wp.pl

ks. Proboszcz: Ks. mgr Jacek Owsianka (083) 3440417
ks. Wikariusze: (083) 3440558
ks. Dyżurny: 881 353 284

Numery wewnętrzne:

ks. Piotr Witkowicz – wew. 21
ks. Leszek Mućka – wew. 22
ks. Henryk Góral – wew. 23

Telefony są czynne w godzinach od 8:00 do 20:00

Kancelaria parafialna

czynna tylko w dni powszednie (oprócz wtorku):
w godzinach: od 8:00 do 9:00
od 16:00 do 17:30

Kancelaria parafialna w czasie kolędy czynna tylko w dni powszednie (oprócz wtorku):
w godzinach: od 8:00 do 9:00
od 19:30 do 20:00

Nauki przedmałżeńskie

Spotkania dla narzeczonych odbywają się w każdy piątek o godz. 19:00

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa

 • Dowody osobiste nupturientów (osób mających zawrzeć związek małżeński)
 • Świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty
 • Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej
 • Zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną
 • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne tylko 90 dni) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC
 • Osobiste zgłoszenie się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym ślubem

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Parafie w Białej Podlaskiej

ul. Długa 1
21-500 Biała Podlaska
www.wniebowziecianmp.biala.sacro.pl

Proboszcz: Ks. Prałat Ryszard Kardas tel. (83) 343-89-85
Wikariusze: (83) 343-74-01 lub 344-29-71

Kancelaria parafialna
8.00 – 9.00; 17.00 – 18.00
po przejściu na czas zimowy, kancelaria jest czynna:
8.00 – 9.00; 16.00 – 17.00

Kancelaria jest nieczynna w niedziele, uroczystości, święta, poniedziałki oraz podczas mszy i nabożeństw w kościele.

Przygotowanie do małżeństwa i do życia w rodzinie w naszym Kościele obejmuje 3 etapy:

 • przygotowanie dalsze, czyli przygotowanie realizowane w rodzinie, szkole, przez katechizację, w grupach rówieśniczych;
 • przygotowanie bliższe, czyli katechizacja przedmałżeńska np. na poziomie szkoły średniej;
 • przygotowanie bezpośrednie, czyli katechizacja przedślubna;

To ostatnie przygotowanie obejmuje:

 • spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej;
 • katechezę przedślubną z zakresu: teologii małżeństwa, etyki życia małżeńskiego i liturgii sakramentu;
 • spotkania w poradni rodzinnej;
 • spowiedź przedślubną.

Termin ślubu

Do uzgodnienia w kancelarii parafialnej na minimum 3 miesiące przed planowaną datą. Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Wymagane dokumenty

 • dokumenty tożsamości
 • świadectwo chrztu św. (ważne jest 6 miesięcy od daty wystawienia)
 • świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne są 3 miesiące od daty wystawienia)

POZOSTAŁE INFORMACJE BĘDĄ PRZEKAZANE PODCZAS SPOTKANIA W KANCELARII PARAFIALNEJ

Co załatwisz:

 • U KSIĘDZA: (drzwi na lewo po wejściu do domu parafialnego)
  Zgłosisz zamiar zawarcia Sakramentu Małżeństwa i załatwisz wszystkie sprawy z tym związane.
 • U PANA ORGANISTY: (drzwi na prawo po wejściu do domu parafialnego)
  Zgłosisz zapowiedzi przedślubne.
  Otrzymasz świadectwa: Chrztu, Ślubu
  Otrzymasz zaświadczenie dla świadka Sakramentu Małżeństwa.

PORADNIA RODZINNA

Zapraszamy w II i IV niedzielę miesiąca o godzinie 13.30 – czyli zaraz po Mszy Świętej o godzinie 12.30 (spotkania mają miejsce w sali katechetycznej przy kościele – wejście od tyłu kościoła; od strony ulicy Kościelnej).

Parafia błogosławionego Honorata

Parafie w Białej Podlaskiej

ul. Terebelska 50a
21-500 Biała Podlaska
kancelaria@parafia-honorata.pl
www.parafia-honorata.pl

Proboszcz: ks. kan. Janusz Onyfryjuk, 83 3426167 proboszcz@parafia-honorata.pl

Wikariusze:
ks. Piotr Woźniak, w parafii od 1.12.2014 r. tel.: 83 342 61 68
ks. Radosław Pietruczuk, w parafii od 2014 r. tel.: 83 342 61 69
ks. Jacek Sawczuk,  w parafii od 2015 r. tel.: 83 342 58 23
ks. Marek Strzeżysz, w parafii od 2015 r.
ks. Sławomir Szypulski – duszpasterz akademicki
e-mail: sszypulski@wp.pl

Kancelaria parafialna

czynna od poniedziałku do soboty
rano od godz. 8.00 do 9.00 oraz
po południu od 16.00 do 17.30 (z wyjątkiem dni świątecznych)

Kancelaria nieczynna:
w święta kościelne i państwowe, w pierwsze piątki miesiąca, w rekolekcje i ważne uroczystości parafialne

kościelny: Jan Rewczuk
organista – Hubert Kucharski

Terminy spotkań kursu przedmałżeńskiego
w parafii bł. Honorata

7 września – 26 października 2015

Spotkania odbywają się w piątek o godz. 19.00 w sali nad zakrystią.

Wszelkie pytania dotyczące spraw kancelaryjnych i udzielania sakramentów prosimy kierować pod adres:
kancelaria@parafia-honorata.pl

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Parafie w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 33A
21-500 Biała Podlaska
www.parafianabrzeskiej.pl

tel.: 83 343-28-99

Proboszcz: Ks. Kanonik mgr lic. Marian Daniluk tel: (83) 343-28-99

Wikariusze

 • tel: (83) 343-25-65
 • tel: (83) 342-12-75
 • tel: (83) 344-43-86
 • tel: (83) 344-43-87

Kancelaria parafialna
czynna w godzinach:
8.30 – 9.30 i 16.00 – 17.30
Oprócz niedziel, świąt i poniedziałków

W ramach przygotowania do zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w cyklu 8 katechez. Nauki odbywają się zawsze w piątki o godzinie 19:00

Kościół Świętego Antoniego

Parafie w Białej Podlaskiej

ul. Narutowicza 37
21-500 Biała Podlaska

tel.: 83 343 55 69
fax: 83 344 43 91
www.antoni-kapucyni.pl

Organizator:
Kurs na miłość – dla zakochanych
Kurs na miłość – dla małżonków

Parafia św. Anny

Parafie w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 3 A
21-500 Biała Podlaska
www.anna-bp.pl
info@anna-bp.pl

Proboszcz: ks. kan. Waldemar Izdebski, tel: (83) 343-51-84

Wikariusze

 • tel: (83) 342-51-63
 • tel: (83) 342-51-47
 • tel: (83) 344-40-22
 • tel: (83) 342-68-42

Parafia św. Michała Archanioła

Parafie w Białęj Podlaskiej

ul. Pokoju 14
21-500 Biała Podlaska

Proboszcz: Ks. mgr Henryk Jakubowicz, tel: (83) 343-36-98

Kancelaria czynna :

poniedziałek – sobota 8.00 – 9.00 i 17.00 – 17.30
Tel. kom. 796 336 545
Tel. 83 343 36 96

Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. Licencja), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

 • dowód osobisty;
 • aktualne świadectwo chrztu z zaznaczeniem do ślubu kościelnego (z aktualną datą wydania);
 • świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu);
 • w przypadku wdowców akt zgonu wcześniejszego małżonka;
 • świadectwa z oceną z religii z ostatnich klas szkoły podstawowej, gimnazjum, ponadpodstawowej oraz zaświadczenie lub indeks z katechez dla młodzieży starszej (studenci przedstawiają indeks ze spotkań w Duszpasterstwie Akademickim).

Miesiąc przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii, aby uzupełnić protokół przedślubny, dostarczają brakujące dokumenty, m.in. zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego związku cywilnego; składają egzamin z wiadomości religijnych, zostają spisane zapowiedzi w miejscowej parafii oraz prośba o ich wygłoszenie w parafii pochodzenia narzeczonych.

Przygotowanie duchowe i poprawne do małżeństwa obejmuje:

 • dwukrotną spowiedź narzeczonych: po zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem;
 • udział w skupieniu dla narzeczonych (np. w Leśnej Podlaskiej);
 • obowiązkowe spotkania w Katolickiej Poradni Rodzinnej w Parafii Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej ul. Brzeska

W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz z dwoma świadkami zgłaszają się do kancelarii w celu spisania aktu ślubu przedstawiając następujące dokumenty:

 • indeks odbycia nauk przedmałżeńskich i zaświadczenie ze spowiedzią przedmałżeńską;
 • licencję, jeżeli przygotowywany był poza parafią ślubu (lub otrzymują licencję, jeśli ślub ma być poza własną parafią).

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem parafii.

Źródło: Parafie w Białej Podlaskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *