Formalności po ślubie

Ślub jest aktem pociągającym za sobą wiele skutków prawnych. Dlatego kiedy tylko ochłoniemy po emocjach związanych z samym ślubem, warto przeznaczyć czas na załatwianie wielu formalności po ślubie. Większość kobiet po ślubie zmienia swoje nazwisko na nazwisko męża. Zwykle też małżeństwo wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania przynajmniej jednego z małżonków. Dlatego też nie tylko przed ślubem jesteśmy skazani na bieganinę po urzędach.

Formalności po ślubie – wymiana dowodów osobistych

Pierwszym etapem formalności po ślubie jest wymiana dowodów osobistych. Kobieta zmieniając swoje nazwisko jest zobowiązania do wymiany swojego dawnego dowodu osobistego na nowy. Jeśli młodzi małżonkowie po ślubie zmieniają swoje miejsce zamieszkania łącznie z meldunkiem, wymiana dowodów obowiązuje ich oboje. Do urzędu Miasta lub Gminy stawiamy się z następującymi dokumentami:

 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • dwie fotografie o wymiarze 4,5 na 3,5 cm przedstawiające lewy półprofil
  z widocznym uchem na jasnym tle
 • dowód wpłaty w wysokości 30 zł na konto urzędu
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z informacją o aktualnie używanym nazwisku

Wymiana prawa jazdy

Na prawie jazdy, oprócz zmienionych danych personalnych widnieje także numer naszego dowodu osobistego. Aby wymienić prawo jazdy potrzebujemy:

 • fotografię o wymiarze 4,5 na 3,5 cm przedstawiające lewy półprofil
  z widocznym uchem na jasnym tle, (może być taka sama, jak do dowodu)
 • dowód wpłaty w wysokości 70,50 zł za wyrobienie nowego dokumentu
 • ksero starego prawa jazdy

Wymiana dowodu rejestracyjnego

(jeśli przed ślubem posiadaliśmy samochód). Wymiany dowodu rejestracyjnego może dokonać właściciel, bądź osoba przez niego upoważniona jeśli np. posiadamy samochód zarejestrowany na naszą firmę, i zmieniliśmy nazwisko). Terminem nieprzekraczalnym wystąpienia o wymianę dowodu rejestracyjnego jest 30 dni od daty zmiany nazwiska lub/i miejsca zameldowania. Do wymiany dowodu niezbędne są następujące dokumenty:

 • wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego (formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej lub w siedzibie organu rejestrującego),
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu
 • zaświadczenie o aktualnym przeglądzie technicznym
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • tablice rejestracyjne (w celu wymiany znaków legalizacyjnych)
 • umowa ubezpieczenia OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie
 • dowód osobisty — w przypadku osób fizycznych, przy zmianie nazwiska, dokument musi być uaktualniony i zawierać nasze nowe dane osobowe
 • wyciąg z KRS, nr REGON — w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS
 • pisemne upoważnienie — w przypadku działania przez pełnomocnika
 • dowód uiszczenia opłaty.

Wymiana paszportu

Po zmianie nazwiska paszport z naszymi starymi danymi jest jeszcze ważny przez 3 miesiące. Wniosek o nowy paszport składamy w Urzędzie Wojewódzkim. Aby wymienić paszport będziemy potrzebować:

 • dwie jednakowe fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy
  do górnej części barków
 • dowód uiszczenia opłaty paszportowej w wysokości 140 zł
 • do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
  i obywatelstwo polskie.
 • odpis skrócony aktu małżeństwa jeżeli osoba ubiegająca się o paszport zawarła związek małżeński za granicą

Urząd skarbowy NIP-3

Ponieważ wszelkie zmiany dotyczą naszych przyszłych dochodów należy zgłosić się jeszcze do Urzędu Skarbowego i złożyć tam aktualizacyjny NIP3. Często takie formularze można złożyć w Urzędzie Miasta przy odbiorze dowodu osobistego. Jest to znacznie ułatwiona procedura aby nie marnować czasu na gonitwy po urzędach.

Banki i fundusze emerytalne

Posiadacze kont bankowych muszą również dokonać w swoich bankach zmian aktualizacyjnych. Należy zgłosić się do siedziby naszego banku dokonać odpowiednich zmian danych oraz złożyć wzór naszego nowego podpisu. Pary mogą wówczas zdecydować się na otwarcie nowego rachunku, którym będą mogli zarządzać wspólnie jako małżeństwo. O wiele łatwiejszym i szybszym rozwiązaniem jest jednak ustalenie naszego małżonka współwłaścicielem konta. Oszczędza to w znacznym stopniu nasz czas.

Formalności dotyczą również wszelkich funduszy emerytalnych czy ubezpieczeń na życie. Tutaj również musimy poinformować fundusz o zmianie danych osobowych.

Miejsce pracy

Jeśli pozostajemy w stosunku pracy o zmianie danych osobowych jesteśmy zobowiązani poinformować naszego pracodawcę. Nie musimy wtedy zmieniać naszej umowy.

Przychodnia lekarska

Jeśli zmieniamy miejsce zamieszkania należy również pomyśleć o ustaleniu, gdzie będziemy należeć do przychodni czy lekarza.

 • Należy pobrać w ZOZ-ie druk rezygnacji z przychodni zdrowia, bądź od lekarza rodzinnego. Na druku przychodnia podaje datę rezygnacji potwierdzonej pieczątką firmową.
 • W recepcji nowej przychodni pobrać formularz rejestracyjny – uprzednio otrzymawszy zgodę od przychodni na przyjęcie
 • Niezbędny będzie także druk RMUA potwierdzający nasze ubezpieczenie zdrowotne

W miarę upływu czasu powinniśmy także informować kolejne instytucje o zmianie naszych danych, a będą to: operator komórkowy, uczelnia na której studiujemy. Powinniśmy także pamiętać o wymianie kolejnych dokumentów: karty zdrowotnej, legitymacji zniżkowej, okresowe bilety komunikacji miejskiej.

Sprawy mieszkaniowe

informacje o zmianie danych osobowych powinniśmy przekazać także do:

 • spółdzielni mieszkaniowej
 • developera
 • elektrowni
 • gazowni
 • wodociągów
 • dostawcy internetu i kablówki

Nasze nazwisko w internecie

Zmieniamy także nasze dane na portalach społecznościowych, oraz w adresie e-mail (jeśli występuje w nim nasze nazwisko).

Tekst: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *