Regulamin

1. W spotkaniach mogą uczestniczyć tylko osoby powyżej 19 roku życia i poniżej 30 roku życia. O udziale w zabawie decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Na spotkanie wpuszczane są tylko osoby, które dokonały wcześniejszego zgłoszenia na stronie.

3. Speed Dating ma charakter towarzyski, nie erotyczny.

4. Na imprezy wpuszczane są osoby trzeźwe oraz nie będące pod wpływem narkotyków. Oczywiście w trakcie speed dating można spożywać alkohol.

5. Podczas zabawy Speed Dating nie można palić ani używać telefonów komórkowych (nie dotyczy przerwy ustalonej przez organizatorów). Wyjątek stanowi również sytuacja, w której na te czynności zezwoli osoba, z którą randkujemy.

6. Uczestnicy zabawy zobowiązani są do podania wszelkich danych niezbędnych do udziału w grze, w tym m.in. numeru telefonu komórkowego.

7. Zabrania się podawania informacji oraz próśb o informacje na temat danych osobowych i kontaktowych współuczestników spotkania płci przeciwnej. Danymi operują tylko i wyłącznie organizatorzy wg. określonych zasad.

8. Podczas spotkania uczestnicy zobowiązują się do wyciszenia/wyłączenia telefonów komórkowych.

9. Uczestnik, który otrzyma dane kontaktowe do wybranej przez siebie osoby zobowiązuje się do skontaktowania się z tą osobą w ciągu najbliższych 7 dni. Najczęściej pierwsi kontaktują się mężczyźni. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia danej osobie wzięcia udziału w kolejnych imprezach, jeśli w/w kontakt nie nastąpi.

10. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie maili promocyjnych, informacyjnych. O rezygnacji z otrzymywania wiadomości należy poinformować administratorów drogą mailową.

11. Każdy uczestnik musi zapoznać się z opisem dotyczącym danej imprezy, a także z informacjami umieszczonymi na stronie www.slubwbialej.pl/speed-dating

12. Organizator zobowiązuję się do organizacji spotkania dla osób, które uiszczą wymaganą opłatę.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania spotkania i wcześniejszego poinformowania uczestników drogą sms-ową.

14.W celu rezygnacji z udziału należy powiadomić organizatora poprzez maila (kontakt@slubwbialej.pl, tel. 791-312-176 – sms) nie później niż 2 dni przed planowaną imprezą. Organizator nie zwraca pieniędzy osobom, które nie pojawią się na spotkaniu.

16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za to, co dzieje się w i poza obrębem lokalu po zakończeniu szybkich randek.

17. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak pełnej, określonej liczbowo grupy.

18. Osoby, które nie zastosują się do regulaminu zostaną wyproszone z zabawy.

19. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane tylko na użytek organizatora i nie zostaną ujawnione nikomu postronnemu.

20. Informacje dodatkowe:

Portal www.slubwbialej.pl jest własnością firmy Difreo Przemysław Trawicki
ul. Terebelska 66/38, 21-500 Biała Podlaska ( NIP: 537 211 13 36).